Léčivé dýchání I

Dýchání je naší přirozenou součástí, bez dechu vydržíme jen několik minut.  Často ovšem dýcháme pouze tak, abychom se neudusili. Jsme shrbení, dýcháme rychle a mělce. Naučit se správně dýchat znamená prodloužit si život, naučit se určité dechové techniky znamená přispět k ozdravění všech orgánů i celého těla. Dýchání je rovněž mimořádně efektivní na zklidnění emocí. V tomto článku bychom vám chtěli něco říci obecně o dechových cvičeních a představit vám sérii tří velmi účinných a jednoduchých dechových cvičení.

 

Co dělat cvičením

Při dechových cvičeních bychom měli sedět rovně na židli, s chodidly opřenými o podložku, nohy rovně. Hlavu vytahujeme nahoru, bradu jemně zasuneme dovnitř, ramena naopak tlačíme směrem dolů, dáváme si pozor, abychom se nehrbili a měli rovnou páteř.  Samozřejmostí by měla být vyvětraná místnost s čistým vzduchem a úplně ideální je dýchat na čerstvém vzduchu venku. Před cvičením se několikrát zhluboka nadechneme a vydechneme, abychom zklidnili a prohloubili dech.

První série cviků – dýchání do hrudi a do břicha

Všechna tato cvičení se provádějí přibližně 30 sekund až jednu minutu.

Dech do hrudi

Tento dech má příznivý vliv na srdce a na plíce. Pomáhá uklidňovat vztek, agresi, povzbuzuje neutralitu a trpělivost.

Jak se provádí?

Položíme zkřížené ruce na hruď tak, aby levá dlaň spočívala na srdci a pravá dlaň na levé. Dýcháme do hrudi hlubokými nádechy a výdechy, ale uvolněně. Nádech je delší než výdech, jako pomůcku můžeme např. počítat nádech na tři a výdech na dvě doby. Měli bychom cítit, jak se zkřížené ruce nadzdvihují a klesají.  Takto dýcháme půl až jednu minutu.

Dech do břicha

Tento dech léčí orgány v břišní dutině, zvlášť dobrý vliv má na ledviny,  jimž dodává energii. Pomáhá zbavovat se strachu a úzkosti.

Sedíme narovnaní stejně jako v předchozím dechovém cvičení, zkřížené ruce jsou položené na oblast žaludku. Zase bychom měli cítit, jak se ruce zdvihají a klesají.

Dech do hrudi i do břicha

Spojuje léčivé účinky obou předchozích. Kromě toho navíc působí proti atróze, pomáhá kolenům a kloubům a má dobrý vliv na bederní páteř.

Při tomto cvičení si položíme ruce na stehna. Dýcháme současně do hrudi i do břicha zároveň.

Co dělat po cvičení

Na konci každého cvičení bychom se měli hluboce nadechnout nosem, zadržet dech a přitom stáhnout svěrače, vzpažit ruce a co nejvíc se za nimi vytáhnout. S výdechem ruce povolíme, svěsíme dolů a vyklepeme je do stran, můžeme se pohladit po hrudi směrem dolů na břicho, protože tím se svede do nohou energie nahromaděná z intenzivního dýchání.

Na závěr

Dechová cvičení jsou velmi jednoduchá a velmi účinná. K dosažení pozitivních účinků stačí věnovat jim asi deset minut, pokud cvičíme pravidelně, pokud možno každý den.

Postup cvičení je rovněž ve formě videa na Youtube

 

 

VYBRANÉ UKÁZKY CVIČENÍ ČCHI KUNG

"Téměř každý člověk umírá na své léky, nikoliv na svoji nemoc."


Molière